Karoliinan Portaat

Yksi Keski-Suomen seitsemästä ihmeestä

Lomaseudun maisemilla ja sen luonnonmukaisesti elävällä väellä on ollut parantava vaikutus kautta aikojen. 1800- ja 1900-lukujen taitteessa Viitasaaren Kymönkoskella eleli kansanparantaja ja kuppari Karoliina Raatikainen perheineen. Karoliina tunnettiin elämäniloisena, naisellisena ja hyväkuntoisena naisena, joka eli luonnon kiertokulun mukaan ja oli lahjakas työssään sairaiden parantajana.

Tarinan mukaan Karoliinan reitti perheen kodin savupirtille kulki pitkin Itävuoren kallionseinämässä olevia luonnonportaita, ja ne ovatkin saaneet nimensä hänen mukaansa. Vuoren päältä matkaa pirtille oli vielä kilometri. Valitettavasti savutupaa ei enää ole, eikä sen tarkkaa sijaintia tiedetä. Karoliinan portaat on nimetty yhdeksi Keski-Suomen seitsemästä matkailuihmeestä. Kalliomuodostelmat ovat syntyneet alun perin jääkauden aikana. Nykyisin kallion rakennetta kuluttaa eniten pakkasrapautuminen.

Löydät portaat Viitasaarelta Vesannolle johtavan tien varrelta. Karoliinan portaiden juurelle pääset noin 700 metriä pitkää luontopolkua pitkin. Jyrkänne on noin kilometrin pituinen ja Itävuoren korkein laki nousee jopa 80 metriä Kymönjärven pinnan yläpuolelle.
Portaiden jyrkkyyden, huonokuntoisuuden sekä sortumavaaran takia nousu portaille on luvallista vain omalla vastuulla. Vanha lehtomainen kuusimetsä ja sen sammalten peittämät kivilohkareet jyrkänteen alla ovat myös näkemisen ja kokemisen arvoisia. Jyrkänne ja sen lähimetsä sisältyvät laajempaan Kolima–Keitele-koskireitin Natura-alueeseen. Lue lisää.

Pin It on Pinterest

Share This